English

 
Vill ni har mer information om Danmat AB vänligen kontakta:
 
Peter
 
Peter Svensson
Energi- & Miljökonsult. Ägare och ansvarig för verksamheten.
 
 
Christina
 
Christina Svensson
Administratör. Arbetar med allt som inte Peter utför såsom
fakturering, inköp, arkivering och posthantering.
 
 
David Gårsjö
David Gårsjö blir anställd hos oss från 1 april 2018.
 
David har nu jobbat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i nära 13 år, där han
främst arbetat med frågor rörande brandfarlig gas, ATEX och föreskrifter. Inom Danmat kommer
han att jobba med olika konsultuppdrag huvudsakligen inom biogasbranschen samt föreståndarutbildningar.
Vi kommer att öppna ett kontor i Örebro där David kommer att vara stationerad.
 
David Gårsjö´s CV
 
David
 
 
Adress:
Herdevägen 28
247 51 DALBY
 
Tel: 046-23 99 20
Fax: 046-23 99 21
Mob: 070-52 39 940
 
E-post: info@danmat.se