English

Avslutade uppdrag
 
 

Östersunds Kommun
Ola Skarin
Uppdrag:
– Framtagande av förfrågningsunderlag för anläggning för kraft- och värmeproduktion vid deponigasanläggningen på Gräfsåsens avfallsupplag
– Utvärdering av anbud


Landskrona Energi
Stefan Nyrud 0418-470853
Uppdrag:
Framtagande av tillståndsansökan enligt LBE 2010:1011 innefattande även framtagande av Explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7.


Jönköpings Kommun
Erik Gaude 036-103524 / 0702924603
Uppdrag:
Uppdrag I samband med sluttäckning av Hults Avfallsupplag innebärande:
– Genomgång av befintligt gasuppsamlingssystem med avseende på behov av renovering
– Framtagning av arbetsrutiner
– Explosionsskyddsdokument samt arbetsdokument
– Upphandling av ny gasfackla
– Deltagande i projektgrupp Sluttäckning av” Gamla Hult”
– Genomförande av förbättringar. Ex. konstruktion av ny reglerstation
Hult1Hult2


Nyköpings Kommun – Björshult
Uppdrag:
Upphandling av Kompressor- / Fläktstation och fakla. Upphandling sker i samarbete mellan nämnda organisationer.
I uppdraget ingår följande arbete
– Framtagning av teknisk beskrivning
– Förfrågningsunderlag
– Utvärdering av anbud
– Organisering av studiebesök

Nyköping KompessoranläggningFakla
Interiör kompressorstation samt högtemperaturförbränning av överskottsgas i fackla.


Stockholms läns Landsting
Mikael Degerman 070-7864029
Uppdrag:
Assistans vid upphandling av ny driftsentreprenör för bussdepåer för biogastankning


Sörab Hagbys Avfallsupplag

 

Uppdrag:
Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.


Gotlands Energiverk AB
Thomas Erlandson 0498-285204
Löpande uppdrag enligt ramavtal beträffande uppföljning av driftsrapporter, underhåll, övriga åtgärder samt tekniskt stöd.


Gotlands Kommun
Claes Friberg 0498-285204
Löpande uppdrag enligt ramavtal beträffande uppföljning av driftsrapporter, underhåll, övriga åtgärder samt tekniskt stöd.


Sundsvall Energi AB
Per Wårlin 073-2753268
Löpande uppdrag enligt ramavtal beträffande uppföljning av driftsrapporter, underhåll, övriga åtgärder samt tekniskt stöd.


Föreningen Biogas Ystad – Österlen
Orförande: Gabriella Eliasson

 

Uppdrag:
Verkar som gasföreståndare
Delägare i förening som uppfört 2 st gastankningstationer i Tomelilla och Simrishamn.


Örebro kommun – Altverket
Uppdrag:
Upphandling av Kompressor- / Fläktstation och fakla.
I uppdraget ingår följande arbete:
– Framtagning av teknisk beskrivning
– Förfrågningsunderlag
– Utvärdering av anbud
– Deltagande vid driftsättning


Ramböll Köpenhamn
Martin Hostrup +45 5161 1826
 

Uppdrag:
Deltagande som underkonsult till Ramböll vid framtagande av teknisk lösning för sortering av restavfall med målsättningen att:
– Sortera fram en fraktion med renhet som möjliggör termisk förgasning
– Möjliggöra att övriga bortsorterade fraktioner återanvändas / återvinnas. ex metall och kvarvarande matavfall till biologisk förgasning.


Västblekinge Miljö
Göran Sternsén 0454-59363 / 0706-052127
Uppdrag:
Deltagande i projekt som huvudkonsult innefattande bland annat:
Projektering av torrötningsanläggning för källsorterad matavfallfraktion, ombyggnad av befintlig sorteringsanläggning samt uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.
– Framtagning av förfrågningsunderlag
– Utvärdering av inkommande anbud
– Framtagande av Avtal
– Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen
Projektering av ytterligare en uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.
– Framtagning av förfrågningsunderlag
– Utvärdering av inkommande anbud
– Framtagande av Avtal
– Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen
Mörrum1Mörrum2Mörrum Uppgraderingsanläggning
Uppförande av rötkammare, omörare i rötkammare samt uppgraderingsanläggning


Örebro kommun – Atleverket

 

Uppdrag:
Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.


NSVA – Nordöstra Skånes Vatten & Avlopp
Anders Mårtensson 010-4909704
Håkan Lindqvist – 010-4909827

 

Uppdrag:
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
– Lundåkraverket i Landskrona
– Öresundsverket i Helsingborg
– Avloppsverket i Bjuv
– Avloppsverket i Åstorp


Renova – Brudaremossens Deponigasanläggning
Camilla Svensson 031-618778

 

Uppdrag:
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.


C4 – Energi
Per Berlin 0733-737634

 

Uppdrag:
Utformande av funktionsbeskrivning samt riskanalys vid renovering och ombyggnad av kompressorstation vid deponigasanläggning på Hörlövs Ängar i Kristianstad.


Norge – Follo Ren IKS (Ett interkomunalt företag)
Asti Thomasen Ekroll
Uppdrag:
Kontruktionsarbete Påsöppning och Homogenisering, Uppdaterade kalkyler Arbete i projektledningsgrupp under uppförande av ”Projekt Follo”


Nyköpings Kommun
Lars Göran Höglander 0155-247846, 0737-737473
Uppdrag:
Säkerhetsbesiktning av deponigasanläggning på Björshults avfallsupplag Allmän Rådgivning, konsulthjälp och funktionsförbättringar. Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.


Hässleholm Miljö
Bertil Persson 0737-25 35 30, 0451-267497
Uppdrag:
Konsulthjälp. Funktionsförbättringar vid vankiva deponigasanläggning.
Upphandling av reningsanläggning för borttagande av svavelväte i deponigas


Örebro Kommun
 
Uppdrag:
Läcksökning Altverket:
Venans Deponigasanläggning
Sjukhuset
Avloppsreningsverket Skebäck
 


Vafab
 
Uppdrag:
Entreprenadbesiktning
 


Ludvika Kommun
 
Uppdrag:
Biogasstudie / Utredning
 


Jönköpings Kommun Huskvarna ARV
Jan-Erik Lönn 036-10 58 23, 0767-805823
Mats Kall 036-105461, 0702775461
 
Uppdrag:
Uppdrag I samband med modernisering av Huskvarna avloppsreningsverk:
– Deltagande i projektgrupp för uppförande av nytt teknikhus och ny slamutlasning
– Konstruktion och implementering av nytt gassystem innefattande bla. Uppandling av ny gasfackla, nytt rörsystem, gasfläktar samt säkerhetssystem.
– Upphandling av slampumpar och värmeväxlare.
 


Östersunds kommun
Claes Jakobsson: 063-143319, 0703-495337
 
Uppdrag:
Projektering av ny gasledning från gasklocka för att undvika tryckfall till uppgraderingsanläggning
 


Norge – Follo Ren IKS (Ett interkomunalt företag)
Monika Iveland +47-64852336
 
Uppdrag:
Dimensionering, projektering och projektledning inför mekanisk avfallssortering
och tillhörande biogasanläggning.
Studie avseende Plaståtervinning
Uppdatering i flera steg
 


VAFAB
Anna Lindqvist 021-393563
 
Uppdrag:
– Allmän Rådgivning, konsulthjälp och funktionsförbättringar.
– Framtagande av underlag för funktionsförbättringar vid deponigasanläggningen vid Gryta avfallsupplag.
 


C4 Teknik
Rikard Johansson 044-13 54 63
Göran Johansson 044-13 54 11 / 0733-13 54 11
 
Uppdrag: 
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv vid centrala reningsverket i Kristianstad. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Hässleholm Miljö AB
Bertil Persson 0737-25 35 30
 
Uppdrag:
Upphandling av reningsanläggning för svavelväte i deponigas
 


Vetlanda Energi & Teknik AB
Elisabeth Hermansson 0383-763899
Carl Odelberg 0383-763803
 
Uppdrag:
Upphandling av nya gasbrunnar och ny reglerstation på Flishults avfallsanläggning
Konsulthjälp och framtagning av förfrågningsunderlag
 


Växjö Kommun
Gunnar Fransson 0470-412 87
 
Uppdrag:
Säkerhetsbesiktning av deponigasanläggning på Häringetorps deponigasanläggning
 


Jönköpings kommun
Hans Holmert 036-102981
 
Uppdrag:
Framtagande av lösning för bortvädring av deponigas för Nya Hults Avfallsdeponi
 


Sita, Kovik
Magdalena Westerberg 08-51 93 33 22
Jan Svensk 08-51 93 33 24
 
Uppdrag:
Upphandling av ny station för komprimering och avfackling av deponigas vid Koviks deponigasanläggning
 


Kristinehamn Kommun
Tom Johnsson 0550-881 15 / 0702-97 09 81
 
Uppdrag:
Framtagande av lösning för bortvädring av deponigas för strandmossen avfallsdeponi
 


Värnamo Energi AB
Ingemar Pettersson
 
Uppdrag
Upphandling av analysutrustning för deponigasanläggning
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.

Utbildning av personal
 


VAFAB
Anna Lindqvist 021-393563
 
Uppdrag:
Säkerhetsbesiktning av Deponigasanläggning i:
 
Västerås – Gryta
Enköping – Annelund
Sätra – Isätra
 
Allmän Rådgivning, konsulthjälp och funktionsförbättringar.
 


Norge – Follo Ren IKS (Ett interkomunalt företag)
Monika Iveland Railo +47-64852336
 
Uppdrag:
Dimmensionering, projektering och projektledning inför mekanisk avfallssortering
och tillhörande biogasanläggning.
 


Östersunds kommun
Conny Simonsson
063-143352
 
Uppdrag:
Biträdande besiktningsman för gas och maskininstallationer på
uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.
 


Ludvika kommun
VA-avd
Tommy Brolin 0240-86100
 
Pågående uppdrag:
Projektering och upphandling av gaspanna med tillhörande utrustning för
produktion av fjärrvärme av gas från Gårlångens reningsverk.
 


Ludvika kommun
Renhållning / VA-avd
Ola Nyström 0240 861 97
Tommy Brolin 0240-86100
 
Pågående uppdrag:
Rötningsförsök med målsättning att implementera råkompost från Björnhyttans avfallsanläggning Gonäs Reningsverk för ökad gasproduktion. Besiktning av
anläggning
 


Renova / Kretsloppskontoret Göteborg
Elisabet Porse
031-3682727
Åke Axelsson
031-618000 / 0705-628513
Carl Jensen
031-618475 / 0705-678475
 
Uppdrag:
Optimering av Utvinningsbar gasmängd i samband med utredning av
möjligheterna att flytta gasmotor från Tagne deponigasanläggning till
Brudaremossens deponigasanläggning.
 


Ludvika kommun
Renhållning
Ola Nyström 0240 861 97
 
Pågående uppdrag:
Projektering och upphandling av gaspanna med tillhörande utrustning för
Björnhyttans depponnigasanläggning
 


SGT AB (Bjuvs Kommun)
Leif Dahl
0413-6914 / 0709-495440
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Bjuvs Reningsverk Ekebro. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver
varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid
explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning,
material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner
etc.
 


Vetlanda Energi & Miljö AB
Cecilia Karmeton
0702-507902 / 0383-763869
 
Uppdrag:
Framtagning av underlag för modernisering av uppsamlingssystem för deponigas
vid Flishults avfallsanläggning. Framtagning av underlag för byte av PLC-system.
Driftsättning samt besiktning av utförda installationer.
 


NÅRAB / Hyllstofta Avfallsanläggning
Christer Nilsson
0435-29265 / 0706-056931
 
Uppdrag:
Besiktning av Gasmotoranläggning
 


Gottlands Kommun
Anders Lindholm
0498-269755 / 0704-477163
 
Uppdrag:
Förstudie:
Förutsättningar och konsekvenser vid uppförande av anläggning för
biogasframställning från källsorterat matavfall samt förutsättningar vid
uppförande av tillhörande uppgraderingsanlägging för biogas till fordonsbränsle
 


C4 Teknik
Rikard Johansson
044-135 463
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Jönköpings kommun
Tekniska Kontoret
Marina Andersson
036-106434
 
Uppdrag:
Periodisk besiktning av Hults deponigasanläggning
Uppdatering av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv.
Utbildning.
 


Hässleholms Vatten AB
Jan Sjöström
0451-26292
 
Uppdrag:
Sammanhållande för projekt innefattande upphandling samt installation av gasmotor för produktion av el och värme
 


Hässleholms Vatten AB
Jan Sjöström
0451-26292
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
Utbildning av personal
 


LSR AB
Johnny Mervalld
 
Uppdrag:
Framtagande av explosionsskyddsdokument tillhörande etanolanläggning
på Landskrona soptipp.
 


Nässjö avloppsreningsverk
Sigvard Sakrisson
 
Pågående:
Besikning av ombyggnad.
 


Landskrona Kommun
Landskrona Värmeverk
 
Uppdrag:
Uppdatering av explosionsskyddsdokument.
 


Tomelilla Kommun
Gabriella Eliasson
0417-18304 / 0709-968304
 
Uppdrag:
Konsulthjälp vid projektering och ledning av ombyggnad och renovering av
gasanläggning på Rosendals reningsverk i Tomelilla
 


Tomelilla Kommun
Gabriella Eliasson
0417-18304 / 0709-968304
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Tomelilla kommuns reningsverk. Innefattande uppdatering av
zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av rötgas. Upprättande av dokument som beskriver
varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid
explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel
samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Ludvika kommun
Ola Nyström
0240 861 97
 
Pågående uppdrag:
Renoveringsprojekt Björnhyttans deponigasanläggning.
 
Projektet innefattar projektering, dimmensionering, upphandling samt
projektledning vid renovering av deponigasanläggning, I uppdraget ingår även
kvalitetssäkring av projektet samt utbildning av beställarens personal.
 


Växjö Kommun
Steve Karlsson
Bernard Karlsson
0470-777120
0705-709579
 
Uppdrag
Konsulthjälp vid upphandling av ny gasmotor
Konsulthjälp vid uppförande av uppgraderingsanläggning för rötgas till
fordonsbränsle samt tillhörande tankningsstation. Projektledning vid
ombyggnadsarbeten.
 


Gotlands Kommun
Gunno Hermansson
0498-269224 / 0704-477156
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Gotlands kommuns reningsverk. Innefattande uppdatering av
zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av rötgas. Upprättande av dokument som beskriver
varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser
vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel
samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Sundsvall Energi AB
Lena Forsström
 
Uppdrag:
Projektering av ny gasledning på blåbergets deponigasanläggning.
 


Växjö Kommun
Bernard Karlsson
 
Uppdrag:
Framtagande av explosionsskyddsdokument tillhörande anläggning för
uppgradering av biogas till fordonsbränsle.
 


Örkelljunga kommun
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv.
Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp eller läckage
av rötgas. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla
med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion,
tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel
samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Landskrona Kommun
Stefan Nyrud
0418- 470853
 
Uppdrag
Anläggningsspecifik utbildning av beställarens personal – Inriktning Deponi-
och biogas.
 


Landskrona Svalövs Renhållning
 
Uppdrag:
Upprättande av gasproduktionsprognos för beslutsunderlag för utbyggnad
av deponigasanläggning. Författande av entreprenadbeskrivning och Förfrågningsunderlag för utbyggnad av gasutvinningssystem etapp 4 på
Landskronas Deponigasanläggning. Kvalitetssäkring av projektet. Utbildning av driftspersonal
 


Växjö Kommun
Steve Karlsson
Bernard Karlsson
0470-777120
0705-709579
 
Uppdrag
Utbildning av beställarens personal.
Anläggningsspecifik utbildning inriktning biogas, samt framtagande av komplett driftsinstruktion av hela Sundets reningsverks gassystem.
Besiktning av nya gasinstallationer och anläggningen för uppgradering av
biogas till fordonsbränsle
 


Eslövs kommun
Kaj Embrand
0413-621 45
Annika Sevrell
Ellinge reningsverk
Katarina Hansson 
Göran Jonsson
 
Uppdrag:
Årlig status- och säkerhets besiktning
Framtagande av Ex-klassningsplaner
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt
ATEX användardirektiv för Ellinge reningsverk
 


Gottlands Kommun
Hans Holmert
0490-269752
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Slite deponigasanläggning. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner
och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen,
Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Koncentra Verkstads AB
Hans Peder Loid
0705-917224
 
Uppdrag
Affärsutveckling, Utveckling av affärsidé samt uppstart av verksamhet för
utnyttjande av reservkraftsaggregat som effektreserver.
Arbetet medförde att företaget AV-reserveffekt AB etablerades på
elmarknaden med leveranser av effektreserver till Svenska kraftnät.
 


Landskrona kommun, samt LSR
Stefan Nyrud
0418-470877
Jonny Meervald
0418-45 01 08
 
Uppdrag:
Konsulthjälp vid upphandling av biogasfackla samt funktionsförbättringar i
gassystem samt upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Landskrona soptipp och Landskrona reningsverk.Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av deponigas och rötgas. Upprättande av dokument som
beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering,
Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner,
skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Östersunds kommun
Conny Simonsson
063-143352
Kenneth Ivansson
063-143330
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Gräfsåsens soptipp och Gövikens reningsverk. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av deponigas och rötgas. Upprättande av dokument
som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering,
Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner,
skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Renova
Åke Axelsson
031-618000
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Brudaremossens och Tagene avfallsupplag. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som
beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering,
Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner,
skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Reko Sundsvall AB
060-191991
Hans-Erik Olsson
Sven-Erik Larsson
Per Säterberg
Mikael Englund
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Blåbergets avfallsupplag. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som
beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering,
Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner,
skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Eslövs kommun
Kaj Embrand
0413-621 45
Annika Sevrell
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Ellinge reningsverk. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp eller läckage
av rötgas. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla
med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion,
tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel
samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Växjö kommun
Steve Karlsson
Barnard Karlsson
0740-777120
0705-709579
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Sundets reningsverk. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp eller läckage
av rötgas. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla
med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion,
tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel
samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Ludvika kommun
Tommy Brolin
0240-86100
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Gårlången och Gonäs reningsverk i Ludvika. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som
beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering,
Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner,
skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens.
Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Affärsverken Karlskrona
Fredrik Steen
0455-78328
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Bubbletorps deponigasanläggning. Innefattande uppdatering av
zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband
med utsläpp eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som
beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering,
Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner,
skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Smedjebackens Kommun
Tage Hägerman
0240-660607
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Bylandets reningsverk. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen,
 
Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


GEAB, Gottlands Energi AB
Tom Alderheim
0490-277795
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Visby deponigasanläggning. Innefattande uppdatering av zonklassnings-
handlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp
eller läckage av deponigas. Upprättande av dokument som beskriver varje
enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid
explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


Nässjö Affärsverk
 
Uppdrag:
Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv för
Boda deponigasanläggning. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar
och datablad för Explosionsfarliga zoner i samband med utsläpp eller läckage av
deponigas. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med
avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner
och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning,
skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar,
utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.
 


C4 Teknik
Magnus Persson
044-135189
Kristianstad kommun
 
Uppdrag:
Utredning av placering av uppgraderingsanläggning för biogas.
Projektet omfattade utvärdering och kostnadsberäkning av olika tekniker
för uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Kostnadsberäkningarna
omfattade såväl investering som driftskostnader.
 
Uppdraget utfördes i samarbete med BioMil AB
 


Östersunds kommun 
Magnus Rosenberg
063-143938
 
Uppdrag:
Utredning om möjligheterna att använda biogas från Gövikens reningsverk
till produktion av fordonsbränsle samt uppförande av tankningsstation för fordon.
Projektet omfattade utvärdering och kostnadsberäkning av olika tekniker för
uppgradering av biogas till fordonsbränsle. Kostnadsberäkningarna omfattade
såväl investering som driftskostnader.
 
Etapp 2 av uppdraget
Sammanställning av förfrågningsunderlag samt
sammanställning av uppgifter för bygglovsansökan
 
Etapp 3 av uppdraget
Utvärdering av inkomna anbud
 
Uppdraget utfördes i samarbete med BioMil AB
 


Jämtkraft AB
Hasse Hansson 
063-149211
 
Östersunds kommun
Kenneth Ivansson
063-143330 Uppdrag:
Status- och säkerhets besiktning på Gräfsåsens deponigasanläggning.
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning
Upprättande av ekonomiskt beslutsunderlag för utbyggnad och modernisering av
deponigasanläggning Projektledning modernisering och ombyggnad
av gasutvinningssystem på Gräfsåsens deponigasanläggning.
Kvalitetssäkring av projekt
 
Utbildning av driftspersonal
 


Jämtkraft AB
Ulf Lindqvist
063-149200
 
Uppdrag:
Genomförande av studie över möjligheterna att avsätta deponigas i
gasmotorer samt upprättande av ekonomiska investeringskalkyler.
Författande av förfrågningsunderlag
Utvärdering av anbud för gasmotorer och generatorer.
Upprättande av kontrakt mellan Jämtkraft AB och GE Jenbacher AS
 


Liepaja RAS
Andris Stals
+371 34 07452
Mob.
+371 95 54035
 
Uppdrag:
Steg 1. Teoretisk utbildning i deponigasteknik, drift, underhåll och säkerhet.
Utbildningen geomfördes i Sverige
 
Steg 2. Praktisk utbildning i drift underhåll av deponigasanläggning.
Samt Konsulthjälp vid idriftsättning av gasmotor. Uppdraget utfördes i Lettland. 
 
Uppdraget utfördes i samarbete med BioMil AB,
uppdragsgivare var CarlBro och SIDA finansiär.
 


Affärsverken Karlskrona AB
Åke Svensson
0455-78336
 
Uppdrag:
Status- och säkerhets besiktning på Bubbetorps deponigasanläggning.
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning
Upprättande av ekonomiskt beslutsunderlag för utbyggnad och
modernisering av deponigasanläggning Projektledning för modernisering
och utbyggnad av gasutvinningssystem på Bubbetorps deponigasanläggning
Kvalitetssäkring av projektet. Utbildning av driftspersonal
 


Hässleholms Fjärrvärme AB
Pontus Andersson
0451-268 952
 
Uppdrag:
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning
Genomgång av funktion vid befintliga deponigasbrännare
 


Gotlands Energiverk AB
Tom Alderheim
0498-285204 
 
Uppdrag:
Status- och säkerhets besiktning Visby deponigasanläggning.
Upprättande av ekonomiskt beslutsunderlag för modernisering och utbyggnad
av deponigasanläggning Projektledning för modernisering och utbyggnad av
gasutvinningssystem på Visbys deponigasanläggning
Utbildning av driftspersonal. Kvalitetssäkring av projektet
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning
 


Gotlands Kommun
Hans-Christer Holmert
0498-285204
 
Uppdrag:
Status- och säkerhets besiktning på Slite deponigasanläggning.
Projektledning utbyggnad av gasutvinningssystem på Slite deponigasanläggning
Utbildning av driftspersonal
Kvalitetssäkring av projektet
 


Sundsvall Energi AB
Bosse Sondell
060-192200
Reko Sundsvall AB
Hans-Erik Olsson
060-191973
 
Uppdrag:
Status- och säkerhets besiktning på Blåbergets deponigasanläggning.
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning
Upprättande av ekonomiskt beslutsunderlag för utbyggnad och modernisering
av deponigasanläggning. Projektledning modernisering och utbyggnad av
gasutvinningssystem på Blåbergets deponigasanläggning.
Förbättra funktion av gasavnämare.
Utbildning av driftspersonal.
 


Renova Göteborg
Cecilia Våg
031-618318
Åke Axelsson
 
Uppdrag
Status- och säkerhets besiktning på Tagene och Brudaremossens
deponigasanläggningar. Framtagande av åtgärder för att förhindra upprepning
av explosion på Tagene soptipp. Utbildning av driftspersonal
 


Nässjö Affärsverken AB
Anders Johansson
0705-716102
 
Uppdrag
Statusbesiktning på Nässjö deponigasanläggning.
Periodisk läcksökning på gasdistributionsledning
 


Östra Göinge renhållnings AB
Christer Johansson
0708-440361
 
Uppdrag
Statusbesiktning Kattarps Deponigasanläggning.
Modernisering och förbättring av pump och fackelstationens funktion på
Kattarps deponigasanläggning.
 


Falköpings kommun
Stig Säll
0515-85222
 
Uppdrag
Biträdande besiktningsman vi entreprenadbesiktning av Falköpings biogas och
uppgraderingsanläggning för fordonsbränsle vid Hulesjöns avloppsreningsverk
 


Sydkraft Gas AB
Roland Nilsson
040-244727
 
Uppdrag
Utredning för funktionsförbättring av samspelet mellan olika gasförbrukare
på lokalt bio och deponigassystem i Kristianstad
 


Växjö Kommun
Steve Karlsson
Bernard Karlsson
0470-777120
0705-709579
 
Uppdrag
Statusbesiktning gassystemet på Sundets Reningsverk i Växjö.
Upprättande av ekonomiskt beslutsunderlag för förbättringsåtgärder
Förbättra funktion av gasavnämare av gassystem på
sundets avloppsreningsverk.
 


Ludvika Kommun
Ola Nyström
0240-86197
 
Uppdrag
Projektledning samt assistans vid upphandling av utrustning
för förädling av avfallsfraktion.
 


Skövde kommun
Stefan Farrington
0500-498171
 
Uppdrag
Biträdande besiktningsman vi entreprenadbesiktning av Skövde
biogasanläggning och uppgraderingsanläggning för fordonsbränsle
vid Stadskvarns avloppsreningsverk
 


C4-Energi
Karl-Åke Johansson
044-7807601
Arne Nilsson
044-7807607
 
Uppdrag
Statusbesiktning på deponigasanläggning vid Härlövs Ängar i Kristianstad.
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning
Upprättande av ekonomiskt beslutsunderlag för stegvis renovering av
gasutvinningssystem på deponigasanläggning
Projektledning modernisering och utbyggnad av gasutvinningssystem på
Härlövs Ängars deponigasanläggning. Förbättra funktion av gasavnämare
Utbildning av driftspersonal
 


Gislaveds kommun
Sven Birgersson
0371-810 00
 
Uppdrag
Stratus- och Säkerhetsbesiktning.
 


Nässjö affärsverk
Peter Fransson
0380-51 71 50
 
Uppdrag
Status- och säkerhets besiktning
Konsultjhälp vid upphandling av förbättringsåtgärder
Framtagande av Ex-klassningsplaner
 


Kristianstads renhållnings AB
ChristerJohansson
044-71801
 
Uppdrag
Status- och säkerhets besiktning av gaskompressor
Periodisk läcksökning av gasdistributionsledning.
Konsultjhälp vid upphandling av förbättringsåtgärder för gastork / gaskylare
innefattande bl.a upprättande av förfrågningsunderlag
 


Landskrona Kommun
Stefan Nyrud
0418- 470853
Tekniska verken Värmeverket 
 
Uppdrag
Status- och säkerhets besiktning av deponigasanläggning
Status- och säkerhets besiktning av biogasanläggning
Upprättande av klassningshandlingar