English

Pågående uppdrag

 

VA SYD
Torbjörn Uggla 040-6350379
Uppdrag:
Sjölunda ARV, Klagshamns ARV, Källby ARV, Ellinge ARV.
– Framtagande av Explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7
– Assistans vid tillståndsansökan enligt LBE 2010:1011


Region Gottland
Claes Friberg 0498-285204
Uppdrag:
Upphandling av ny fläkt- och fackelstation för slite avfallsupplag
– Framtagande av förfrågningsunderlag
– Utvärdering av anbud
– Assistans vid utförande
– Entreprenadbesiktning


Kävlinge Kommun
Anders Olsson 046-739265
Uppdrag:
– Framtagande av Explosionsskyddsdokument samt åtgärdsförslag för säkerhetsförbättringar
– Framtagande av förfrågningsunderlag för nya fackla för biogas
– Utvärdering av anbud
– Assistans vid utförande


Sundsvall Energi
Peter Wilkund 060-192025
Uppdrag:
– Framtagande av Explosionsskyddsdokument samt åtgärdsförslag för säkerhetsförbättringar
– Framtagande av förfrågningsunderlag för nya fackla för biogas


Hässleholm Miljö AB
Bertil Persson 0737-253530
Uppdrag:
Framtagning av konstruktion för gasutvinningssystem i samband med sluttäckning av vankiva avfallsupplag innefattande:
– Ny Reglercentral
– Ny dragning av gasuppsamlingsledningar


Hässleholm Miljö AB
Bertil Persson 0737-253530
Uppdrag:
– Framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7 innefattande förslag på säkerhetsförbättringar
– Framtagande av förfrågningsunderlag för analyssystem
– Utvärdering av anbud
– Assistans vid utförande


Sörab Löts Avfallsupplag

 

Uppdrag:
Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.


LSR – Lanskrona Svalöv Renhållning AB
Eva Silfverberg

 

Uppdrag:
Konstruktionsunderlag samt projektledning vid etappvis renovering av gasutvinningssystem på Lundåkratippens deponigasanläggning


Sysav
Uppdrag:
Säkerhetsbesiktning / funktionsförbättringar:
Måsalycke, Spillepengen, Hedeskoga i Ystad, Albäck i Trelleborg

Uppdrag:
Löpande. Omfattar bland annat upphandling av:
Gaskompressor för depinigasanläggning i Albäck Trelleborg och Spillepengen i Malmö.
Ny analysutrustning för deponigas för Albäck i Trelleborg, Spillepengen i Malmö, Hedeskoga i Ystad och Måsalycke i Simrishamn.
Framtagning av Explosionsskyddsdokument


SÖRAB – Hagby
Uppdrag:
Upphandling av Kompressor- / Fläktstation och fakla.
I uppdraget ingår följande arbete
– Framtagning av teknisk beskrivning
– Förfrågningsunderlag
– Utvärdering av anbud


Nårab
Christer Nilsson 0435-29265 / 0706-056931
Uppdrag:
Kontinuerlig assistans i deponigasfrågor


Kontinuerliga uppdrag avseende uppdatering av explosionsskyddsdokument
 
– Sundsvall energi: Blåbergets deponigasanläggning
– Östersunds Kommun / Jämtkraft: Gräfsåsens deponigasanläggning
– Östersunds Kommun: Gåvikens Reningsverk
– Gottlands Kommun: Slite deponigasanläggning
– Gottlands Energi AB: Visby deponigasanläggning
– Renova: Tagne deponigasanläggning
– Renova: Brudaremossens deponigasanläggning
– Landskrona kommun: Deponigasanläggning samt Landskrona värmeverk
– Ludvika kommun: Gårlångens reningsverk
– Ludvika kommun: Gonäs reningsverk
– Ludvika kommun: Björnhyttans deponigasanläggning
– Affärsverken Karlskrona AB: Bubbetorps deponigasanläggning
– Växjö Kommun: Sundets Reningsverk
– Jönköping: Hults Deponigasanläggning
– Gövikens Reningsverk
– Nyköpings Kommun: Björshults Depinigasanläggning


Affärsverken Karlskrona AB
Åke Ågren 0455-78336
Löpande uppdrag enligt ramavtal beträffande uppföljning av driftsrapporter, underhåll, övriga åtgärder samt tekniskt stöd.