English

Vad är naturgas?
 
Naturgas är ett fossilt bränsle som främst består av metan. Gasen innehåller små mängder kväve och mycket små mängder tungmetall. Naturgasen ger vid förbränning mindre utsläpp av koldioxid än andra fossila bränslen som kol och olja.
 
Naturgasen bildades för många miljoner år sedan. Råmaterialet var organiskt material såsom djur och växter. Gasen bildades när mikroorganismer bröt ner organiskt material i en syrefri (anaerob) miljö. Gasen har lagrats i jordskorpan under högt tryck och utvinns via borrade gasbrunnar.
 
Metan som är den energirika huvudbeståndsdelen i naturgas är en förening mellan fyra väteatomer och en kolatom. Vid förbränning av metan bildas förutom värme även koldioxid och vatten. Det är värmen som är intressant då gasen används oavsett om el eller fjärrvärme skall produceras. Även då gasen används som fordonsbränsle är det värmen som är intressant.
 
För närvarande står naturgas för ungefär en fjärdedel av världens energiförbrukning. Förbrukningen av naturgas beräknas öka kraftigt de närmaste årtiondena. Sverige är en liten aktör på naturgasmarknaden och har ingen egen produktion av naturgas. Naturgasen står för cirka 1 % av Sveriges energiförbrukning. I dag Sträcker sig det svenska naturgasnätet längs västkusten mellan Trelleborg och Göteborg med förgreningar österut in i Småland. Naturgasnätet omfattar 28 kommuner och i dessa områden svarar naturgas för ungefär 20 % av energitillförseln. Världens kända reserver av naturgas förväntas räcka i drygt 60 år med nuvarande utvinningstakt. Med nya fyndigheter beräknar man ha reserver för ytterligare 100 år.
 
Naturgasen som används i Sverige kommer från det danska fältet Tyra i Nordsjön. Fyndigheterna närmast Sverige finns i Holland, Norge, Storbritannien, Danmark och Ryssland. Det europeiska naturgasnätet är sammanlänkat och byggs ut i snabb takt.