Avslutade uppdrag

Nedan presenteras en del av de uppdrag vi genomfört under åren. Kontakta oss för referenser.

Sundsvall Energi

 • Framtagande av Explosionsskyddsdokument samt åtgärdsförslag för säkerhetsförbättringar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för nya fackla för biogas

Hässleholm Miljö AB

 • Framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7 innefattande förslag på säkerhetsförbättringar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för analyssystem
 • Utvärdering av anbud
 • Assistans vid utförande

Sörab Löts Avfallsupplag

Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor

VA SYD

Sjölunda ARV, Klagshamns ARV, Källby ARV, Ellinge ARV.

 • Framtagande av Explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7
 • Assistans vid tillståndsansökan enligt LBE 2010:1011

Gotlands kommun

Upphandling av ny fläkt- och fackelstation för Slite avfallsupplag.

 • Framtagande av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Assistans vid utförande
 • Entreprenadbesiktning

Östersunds kommun

 • Framtagande av förfrågningsunderlag för anläggning för kraft- och värmeproduktion vid deponigasanläggningen på Gräfsåsens avfallsupplag
 • Utvärdering av anbud

Landskrona Energi

Framtagande av tillståndsansökan enligt LBE 2010:1011 innefattande även framtagande av Explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7.

Västblekinge Miljö

Deltagande i projekt som huvudkonsult innefattande bland annat:

Projektering av torrötningsanläggning för källsorterad matavfallfraktion, ombyggnad av befintlig sorteringsanläggning samt uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.

 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av inkommande anbud
 • Framtagande av Avtal
 • Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen

Projektering av ytterligare en uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.

 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av inkommande anbud
 • Framtagande av Avtal
 • Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen

 

Väslblekinge miljö1  Västblekinge miljö  Västblekinge miljö

Uppförande av rötkammare, omörare i rötkammare samt uppgraderingsanläggning.

Örebro kommun – Altverket

Upphandling av Kompressor- / Fläktstation och fakla.

I uppdraget ingår följande arbete:

 • Framtagning av teknisk beskrivning
 • Förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Deltagande vid driftsättning

Örebro kommun – Altverket

Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Renova – Brudaremossens Deponigasanläggning

Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Sörab Hagbys Avfallsupplag

Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Ludvika kommun

Projektering och upphandling av gaspanna med tillhörande utrustning för produktion av fjärrvärme av gas från Gårlångens reningsverk.

Ludvika kommun

Rötningsförsök med målsättning att implementera råkompost från Björnhyttans avfallsanläggning Gonäs Reningsverk för ökad gasproduktion. Besiktning av anläggning.

Renova / Kretsloppskontoret Göteborg

Optimering av Utvinningsbar gasmängd i samband med utredning av möjligheterna att flytta gasmotor från Tagne deponigasanläggning till Brudaremossens deponigasanläggning.

NSVA – Nordöstra Skånes Vatten & Avlopp

Framtagning och uppdatering av explosionsskyddsdokument  enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

 • Lundåkraverket i Landskrona
 • Öresundsverket i Helsingborg
 • Avloppsverket i Bjuv
 • Avloppsverket i Åstorp

Jönköpings kommun

Uppdrag I samband med sluttäckning av Hults Avfallsupplag innebärande:

 • Genomgång av befintligt gasuppsamlingssystem med avseende på behov av renovering
 • Framtagning av arbetsrutiner
 • Explosionsskyddsdokument samt arbetsdokument
 • Upphandling av ny gasfackla
 • Deltagande i projektgrupp Sluttäckning av” Gamla Hult”
 • Genomförande av förbättringar. Ex. konstruktion av ny reglerstation

Jönköpings kommun   Jönköpings kommun

Jönköpings Kommun Huskvarna ARV

Uppdrag I samband med modernisering av Huskvarna avloppsreningsverk:

 • Deltagande i projektgrupp för uppförande av nytt teknikhus och ny slamutlasning.
 • Konstruktion och implementering av nytt gassystem innefattande bla. Uppandling av ny gasfackla, nytt rörsystem, gasfläktar samt säkerhetssystem.
 • Upphandling av slampumpar och värmeväxlare.

C4 Teknik

Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv vid centrala reningsverket i Kristianstad. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.

Nyköpings kommun – Björshult

Upphandling av Kompressor- / Fläktstation och fackla. Upphandling sker i samarbete mellan nämnda organisationer.

I uppdraget ingår följande arbete:

 • Framtagning av teknisk beskrivning
 • Förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Organisering av studiebesök

 

Nyköpings kommun   Nyköpings kommun

Interiör kompressorstation samt högtemperaturförbränning av överskottsgas i fackla.

Nyköpings kommun

Säkerhetsbesiktning av deponigasanläggning på Björshults avfallsupplag Allmän Rådgivning, konsulthjälp och funktionsförbättringar. Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Innefattande uppdatering av zonklassningshandlingar och datablad för Explosionsfarliga zoner. Upprättande av dokument som beskriver varje enskild riskkälla med avseende på möjlig eliminering, Konsekvenser vid explosion, tändkällor, rutiner och instruktioner, skyddsutrustning, släckmedel samt riskkällans behov av speciell kompetens. Riskbedömningen utförs med hänsyn till Arbetsplatsen, Arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar, eventuella tryckavlastningszoner etc.

Hässleholms Vatten AB

Sammanhållande för projekt innefattande upphandling samt installation av gasmotor för produktion av el och värme.

Växjö Kommun

Konsulthjälp vid upphandling av ny gasmotor.

Konsulthjälp vid uppförande av uppgraderingsanläggning för rötgas till fordonsbränsle samt tillhörande tankningsstation. Projektledning vid ombyggnadsarbeten.