Miljösystem

Inom DANMAT är det vår målsättning att inom rimliga ekonomiska ramar i varje situation göra miljömedvetna val. Målsättningen omfattar såväl arbetsmiljön som den yttre miljön som påverkas av våra arbeten.

Vi arbetar endast med projekt som är miljörelaterade på ett positivt sätt. Miljöengagemanget finns både privat hos oss som arbetar i företaget och i själva företaget. Det ligger därför i företagets intressen att miljöarbetet håller en hög standard.

Vi reser i första hand med tåg eller miljöbil (el eller biogas) och endast med flyg om det är absolut nödvändigt. Om möjligt föredrar vi möten via videolänk. Våra interna möten hålls även dem via videolänk, och endast undantagsvis genom personliga möten.

Dokumenthanteringen är i första hand digital, både inom företaget och vid korrespondens med och vid leverans till kund. På så vis undviker vi onödiga pappersutskrifter.