Miljösystem

Inom DANMAT arbetar vi endast med projekt som är miljörelaterade på ett positivt sätt. Miljöengagemanget finns både i företaget och privat hos de som arbetar i företaget. Det ligger därför i företagets intresse att miljöarbetet håller en hög standard. Vi skall vara ett föredöme för våra kunder och vi tar miljö- och hållbarhetsfrågan på stort allvar.

Det är företagets målsättning att inom rimliga ekonomiska ramar i varje situation göra miljömedvetna val, både för företaget och kundens intressen. Detta gäller inte minst då resultatet av arbetet leder fram till att en växthusgas kan nyttiggöras, återcirkuleras eller återvinnas (ex biogas), i stället för leda till ett utsläpp.

Resor företas om möjligt med tåg, miljöbil (el eller biogas) och endast med flyg om det är absolut nödvändigt, se personalhandboken för ytterligare detaljer. Om möjligt föredrar vi möten via videolänk.
Våra interna möten hålls även de via videolänk, och endast undantagsvis genom fysiska möten.

Dokumenthantering sker i första hand digitalt, både inom företaget och vid korrespondens med och leverans till kund. På så vis undviks onödiga pappersutskrifter.