Pågående uppdrag

Några av våra pågående uppdrag. Kontakta oss för referenser.

Renova Miljö AB, Göteborg

Tagene deponi: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.)

Nationellt forensiskt centrum, NFC

Brandutredningar vid bränder med brandfarlig gas och dylikt

Ludvika kommun

Gårlångens reningsverk: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.)

Sysav

Säkerhetsbesiktning / funktionsförbättringar – Måsalycke, Spillepengen, Hedeskoga i Ystad och Albäck i Trelleborg.

Sysav

Löpande. Omfattar bland annat upphandling av:
Gaskompressor för depinigasanläggning i Albäck Trelleborg och Spillepengen i Malmö.
Ny analysutrustning för deponigas för Albäck i Trelleborg, Spillepengen i Malmö, Hedeskoga i Ystad och Måsalycke i Simrishamn.
Framtagning av Explosionsskyddsdokument.

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Visby deponi: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.)

Energigas Sverige

Arbete med teknikgrupper samt revidering av branschsanvisningar (vikariat)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Framtagande av föreskrifter om brandfarlig gas

Örebro kommun, Tekniska förvaltningen

Riskutredning av Venans deponigasanläggning

LSR – Lanskrona Svalöv Renhållning AB

Konstruktionsunderlag samt projektledning vid etappvis renovering av gasutvinningssystem på Lundåkratippens deponigasanläggning