Pågående uppdrag

Några av våra pågående uppdrag. Kontakta oss för referenser.

Renova Miljö AB, Göteborg

Tagene deponi: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.)

VA Syd

Uppdatering av explosionsskyddsdokument för Klagshamns ARV.

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret

Framtagna kontinuerliga förbättringsåtgärder.
Upphandling ny kompressor och fackelstation för deponigasanläggningen på Hults deponi, inkl utvärdering av anbud och entreprenadbesiktning.
Explosionsskyddsdokument Hults deponi.

Sysav

Säkerhetsbesiktning/funktionsförbättringar – Måsalycke, Spillepengen, Hedeskoga i Ystad och Albäck i Trelleborg.
Utredning om deponigasbildning i Gamla Spillepengen.

LSR – Lanskrona Svalöv Renhållning AB

Konstruktionsunderlag samt projektledning vid etappvis renovering av gasutvinningssystem på Lundåkratippens deponigasanläggning.

Nationellt forensiskt centrum, NFC

Brandutredningar vid bränder med brandfarlig gas.
Föreläsare vid utbildning för brandutredare (gasflaskor i bränder).

Gasum

Riskutredningar för tankstationer för flytande metan.

Svealandstrafiken

Tillståndsansökan för Bettorp bussdepå i Örebro inkl. framtagande av riskutredning.

Alvesta Biogas

Framtagande av explosionsskyddsdokument.

Örebro kommun, Tekniska förvaltningen

Venan deponigasanläggning: Förfrågningsunderlag för ombyggnad, explosionsskyddsdokument, riskinventering.
Atleverket: Besiktning av nya gasbrunnar till deponigasanläggning.

Ludvika kommun

Gårlångens reningsverk: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.).

Suez

Metanmätningar på Kovik deponi.

Örebroporten

Årlig täthetskontroll av gasledningar vid Bettorp bussdepå.

Region Gotland, Teknikförvaltningen

Visby reningsverk: Uppdatering av explosionsskyddsdokument.