Peter Svensson

Utbildning

Examen 4-årig teknisk linje (Mek.) på Tycho Brahe Högre tekniska läroverk i Helsingborg 1979.

 

Nuvarande anställning

2002–
Oberoende konsult i det egna bolaget DANMAT AB.

 

Kurser och utbildningar

– Deltagit i introduktionskurs SIL, KIWA, 2022
– Deltagit i EGA:s & SBR:s utbildning i besiktning av leveranser, totalentreprenader och
industriella leverans enligt AB(T) 04(06)
– Deltagit i EGA:s & SBR:s utbildning i offentlig upphandling
– Deltagit i flertalet kurser i entreprenadjuridik såsom AB(T) 72/74, 04/06, ABA 99 and ABK 09
– Deltagit i flertalet kurser i försäljning och marknadsföring

 

Anställningshistorik

2000-2002
Verksamhetschef i EFAB, ett dotterbolag i EPQ GRUPPEN.

1996-2000
Försäljningschef och produktområdeschef i YIT-VMT AB Vatten & Miljöteknik, ett bolag i YIT Corporation-gruppen.

1995-1996
Försäljningschef i EnerChem AB ett bolag i Sydkraft gruppen.

1993-1995
Produktchef i EnerChem AB ett bolag i Sydkraft gruppen.

1984-1993
Verkställande direktör i FNK Miljöteknik AB i Lund.

1983-1984
Ingenjör på utvecklingsavdelningen vid Tetra-Pak i Lund.

1981-1983
Idriftsättnings ingenjör för 15 MW (el) gas turbiner
vid Stal-Laval Turbin AB i Finspång. (Nuvarande Alstom / Siemens Industrial Turbomachinery AB).

1980-1981
Konstruktör vid Kockums AB Skeppsvarv, marinritkontoret i Malmö.

1979-1980
Militärtjänst.

 

Professionell erfarenhet

2002– 
Oberoende konsult och specialist i behandling av deponi och biogas.
Arbetar som konsult för en större mängd kunder inom biogas, reningsverk, avfallsdeponier.
Arbetar även med utbildning av gasföreståndare samt utbildar i gassäkerhet
För mer detaljer, se separat referenslista.
Andra arbetsområden är marknadsutveckling, -kvalitetsmanagement och utbildning inom tidigare nämnda områden.

2000-2002
Utvecklade företaget såväl som ett system för försäljning av byggaster för ställverk till andra ställverksbyggare..
Implementerade ett kvalitetssäkringssystem baserat på FR 2000 I samtliga bolag inom EPQ-Gruppen. Speciell uppgift
att marknadsföra konceptet ”Säker el med el kvalitet”

1996-2000
Deltog i försäljningen av SIDA finansierade projektet: ”Waste water treatment plant in Riga”
Såsom affärsområdeschef ansvarig för färdigställandet av biogasanläggning i Uppsala.
Försäljning och leverans av deponigasanläggningar i:
-Nässjö, -Tagene i Göteborg -Arendal i Norge.

1993-1996
Konstruktion och leverans av depoinigasanläggningar inom Enerchem AB i:
-Osby, -Kattarp, -Markaryd, -Sundsvall, -Lessebo, -Piteå.

1984-1993
Grundade FNK Miljöteknik 1984 and avyttrade majoriteten i bolaget 1986. Arbetade därefter som
verkställande direktör tills 1993.

Företaget var vid tidpunkten marknadsledande inom området deponigasteknik och konstruerade och
levererade anläggningar för utvinning och energiutnyttjande av deponigas i
-Hässleholm (2 plants), -Kristianstad, -Visby,-Oskarshamn, -Kalmar,
-Karlskrona, -Vetlanda, -Arvika, -Värnamo, -Falköping, -Östersund.

Projektstudier på konsultbasis utfördes i:
-Hässleholm, -Nyköping, -Visby, -Kristianstad, -Oskarshamn, -Kalmar, -Skövde,
-Karlskrona, -Vetlanda, -Arvika, -Ronneby, -Mariestad, -Markaryd, -Älmhult,
-Hörby, -Örnsköldsvik, -Östersund, -Tingsryd, -Gnosjö, -Sundsvall, -Motala,
-Växjö, -Töreboda, -Eslöv, -Hultsfred, -Ljungby, -Vimmerby.

1983-1984
Som utvecklingsingenjör utvecklades fyllmaskiner och delar av dessa att användas i mejerianläggningar.
-Projektledare (för utprovning) i ett projekt som ledde till modernisering av en fyllmaskin i förpacknignssystemet REX kallad RC4.
Detta inkluderade system för säkerhet, kraftöverföring, styrning, pneumatik och vacuum.

1981-1983
Idriftsättning, service och garantiingenjör för projekt i:
Al Majma, – Shackra,- Oneiza i Saudi Arabien, Union Cement in Arab Emiraten, Bontang i Borneo (Indonesia). Gopalichuck och Kustore i Indien.

1980-1981
Svetsare och plåtslagare på handelsfartyg.
Ritade och konstruerade delar av mittensektionen på U-båtar som tillverkades på uppdrag av svenska marinen.