Utbildningar

En säker hantering av brandfarlig gas förutsätter att föreståndare och annan personal har kunskaper om anläggningen och de regelverk som gäller samt en förståelse för riskerna. Vi anordnar kurser riktande till föreståndare för hantering av brandfarliga varor med inriktning mot biogas, samt kurser i gassäkerhet som riktar sig till annan personal som jobbar på en biogasanläggning. Våra kurser är godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

De utbildningar vi anordnar är:

  • Föreståndare för brandfarlig gas
  • Kurser i gassäkerhet

Kontakta oss vid intresse!

Kommande kurser

Föreståndare för brandfarlig vara: Biogas – Inriktning reningsverk och deponier
10-11 februari 2021 i Örebro
Även deltagande på distans

Föreståndare för brandfarlig vara: Biogas – Inriktning fordonsgas
17-18 mars 2021, prel. i Örebro (plats kan komma att ändras)
Även deltagande på distans

2020

Örebro 12-13 maj

Föreståndarkurs inriktning biogas, 13 deltagare

Örebro 19-20 maj

Föreståndarkurs inriktning fordonsgas, 5 deltagare

2019

Göteborg 9-10 december

Föreståndarkurs, 11 deltagare

Örebro 13-14 maj

Föreståndarkurs, 13 deltagare

Visby 28-29 augusti

Föreståndarkurs, 14 deltagare

2018

Sundsvall Energi 29-30 augusti

Föreståndarkurs, 9 deltagare

NSVA 5-6 december

Föreståndarkurs, 8 deltagare

2017

Örebro 17 maj

Föreståndarkurs, 6 personer

NSVA Helsingborg 13 juni

Föreståndarkurs, 9 personer

NSVA Helsingborg 14 september

Gassäkerhetskurs, 16 personer

Sysav 26 september

Föreståndarkurs, 3 personer

Deltagare: Sysav och Region Gotland

Region Gotland 26 september

Föreståndarkurs

NÅRAB Örkelljunga 5 december

Föreståndarkurs

2016

Sunne 24-25 maj

Föreståndarkurs

Deltagare: Biogas Systems, Trollhättan Energi och Säffle Kommun

Sysav 24-26 februari

Föreståndarkurs 7 personer

Deltagare: Sysav och Renova

Örebro 29 februari

Föreståndarkurs, 5 personer

Deltagare: Örebro Kommun och Cleanergy AB