Utbildningar

En säker hantering av brandfarlig gas förutsätter att föreståndare och annan personal har kunskaper om anläggningen och de regelverk som gäller samt en förståelse för riskerna. Vi anordnar kurser riktande till föreståndare för hantering av brandfarliga varor med inriktning mot biogas, samt kurser i gassäkerhet som riktar sig till annan personal som jobbar på en biogasanläggning. Våra kurser är godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

De utbildningar vi anordnar är:

  • Föreståndare för brandfarlig gas
  • Kurser i gassäkerhet
Kommande kurser

Föreståndare för brandfarlig vara – inriktning biogas
Örebro 13 till 14 maj 2019

Kontakta oss vid intresse för någon kurs.

2018

Några av de utbildningar vi genomfört 2018.

Sundsvall Energi 2018-08-29/30

9 deltagare

NSVA 2018-12-05/06

8 deltagare

2017

Några av de utbildningar vi genomfört 2017.

Örebro 2017-05-17

Föreståndarkurs 6 personer

NSVA 2017-06-13

Föreståndarkurs 9 personer

NSVA 2017-09-14

Gassäkerhetskurs 16 personer

Sysav 2017-09-26

Föreståndarkurs 3 personer

Deltagare: Sysav och Region Gotland

Region Gotland 2017-09-26

Föreståndarkurs 1 person

NÅRAB 2017-12-05

Föreståndarkurs

2016

Några av de utbildningar vi genomfört 2016.

Sunne 2016-05-24/25

Föreståndarkurs

Deltagare: Biogas System, Trollhättan Energi och Säffle Kommun

Sysav 2016-02-24/25/26

Föreståndarkurs 7 personer

Deltagare: Sysav och Renova

Örebro 2016-02-29

Föreståndarkurs 5 personer

Deltagare: Örebro Kommun och Cleanergy AB