Utbildningar

De kurser/föreläsningar vi anordnar är:
  • Föreståndare för brandfarlig vara – biogas/fordonsgas
  • Gassäkerhetskurs
  • Att utse föreståndare

Våra kurser är godkända av branschorganisationen Energigas Sverige. Läs gärna mer nedan för att veta mer om vad kurserna innehåller

Kontakta oss gärna vid intresse!

 

Föreståndare för brandfarlig vara

Våra föreståndarkurser riktar sig till dig som ska vara föreståndare för hantering av brandfarliga varor med inriktning mot biogas (reningsverk/deponier) eller fordonsgas (från biogasproduktion till tankstation). På kurserna går vi bland annat igenom utformning av biogas- eller fordonsgasanläggningar, lagstiftning, branschpraxis, ATEX och riskutredning.

Vi erbjuder nu även en endags uppdateringskurs för föreståndare. Den riktar sig till dig som tidigare har gått en föreståndarkurs och behöver en uppdatering om regler och vad som händer i branschen.

Vi arbetar även med ett koncept för flytande metan.

 

Kommande kurser

Föreståndare biogas
Datum: 6-7 september 2022
Plats: Växjö. Även deltagande på distans.
FULLBOKAD

Uppdatering föreståndare biogas/fordonsgas
Datum: 27 oktober 2022
Plats: Ännu inte bestämd. Även deltagande på distans.

Föreståndare biogas/fordonsgas
Datum: 22-23 november 2022
Plats: Ännu inte bestämd. Även deltagande på distans.

 

Gassäkerhetskurs

Denna kurs riktar sig till personal som jobbar på en biogasanläggning. Denna kurs tar en dag och anordnas efter förfrågan. Innehållet liknar föreståndarkursens (se ovan) men är mer kortfattat i vissa delar.

 

Att utse föreståndare (föreläsning)

Denna föreläsning riktar sig till dig som har en chefsposition i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd. Tillståndsplikten innebär att ni behöver utse en eller flera föreståndare för hanteringen.

Vi berättar om vilka krav som ställs och vad du som ytterst ansvarig behöver känna till med avseende på föreståndarskapet. Vårt fokus ligger på verksamheter som hanterar brandfarlig gas, men denna föreläsning fungerar bra även för andra verksamheter.

Vi håller denna föreläsning efter behov, helt på distans om så önskas. Tidsåtgången är cirka 1-2 timmar inklusive frågestund.

 

Föreståndarens handbok

När du deltar på våra kurser får du vår kursbok ”Föreståndarens handbok”, där du kan läsa om i stort sett allt som vi tar upp på våra kurser och lite till.

”Tack för en bra kurs. Jag ville bara meddela att jag gjort lite stickprov på vad kursdeltagarna tyckte om kursen och ni fick HÖGA betyg! 😊

 

”Bland de bästa utbildningar jag gått. Mycket pedagogiskt och bra.”

 

Genomförda kurser

2022

Örebro 8-9 mars

Föreståndarkurs inriktning biogas, 9 deltagare

Dalby 11-12 maj

Föreståndarkurs biogas/fordonsgas, 11 deltagare

2021

Örebro 10-11 februari

Föreståndarkurs inriktning deponi och rötgas, 11 deltagare

Örebro 14-15 april

Föreståndarkurs inriktning deponi och rötgas, 11 deltagare

Dalby 13-14 oktober

Föreståndarkurs inriktning biogas, 9 deltagare

Dalby 8-9 december

Föreståndarkurs inriktning biogas och fordonsgas, kombinerad kurs, 11 deltagare

2020

Örebro 12-13 maj

Föreståndarkurs inriktning biogas, 13 deltagare

Örebro 19-20 maj

Föreståndarkurs inriktning fordonsgas, 5 deltagare

Örebro 9-10 september

Föreståndarkurs inriktning fordonsgas, 12 deltagare

2019

Örebro 13-14 maj

Föreståndarkurs, 13 deltagare

Visby 28-29 augusti

Föreståndarkurs, 14 deltagare

Göteborg 9-10 december

Föreståndarkurs, 11 deltagare

2018

Sundsvall Energi 29-30 augusti

Föreståndarkurs, 9 deltagare

NSVA 5-6 december

Föreståndarkurs, 8 deltagare

2017

Örebro 17 maj

Föreståndarkurs, 6 personer

NSVA Helsingborg 13 juni

Föreståndarkurs, 9 personer

NSVA Helsingborg 14 september

Gassäkerhetskurs, 16 personer

Sysav 26 september

Föreståndarkurs, 3 personer

Deltagare: Sysav och Region Gotland

Region Gotland 26 september

Föreståndarkurs

NÅRAB Örkelljunga 5 december

Föreståndarkurs

2016

Sunne 24-25 maj

Föreståndarkurs

Deltagare: Biogas Systems, Trollhättan Energi och Säffle Kommun

Sysav 24-26 februari

Föreståndarkurs 7 personer

Deltagare: Sysav och Renova

Örebro 29 februari

Föreståndarkurs, 5 personer

Deltagare: Örebro Kommun och Cleanergy AB