Utbildningar

En säker hantering av brandfarlig gas förutsätter att föreståndare och annan personal har kunskaper om anläggningen och de regelverk som gäller samt en förståelse för riskerna. Vi anordnar kurser riktande till föreståndare för hantering av brandfarliga varor med inriktning mot biogas, samt kurser i gassäkerhet som riktar sig till annan personal som jobbar på en biogasanläggning. Våra kurser är godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

De utbildningar vi anordnar är:

  • Föreståndare för brandfarlig gas
  • Kurser i gassäkerhet
  • Att utse föreståndare (se nedan)

Kontakta oss vid intresse!

Kommande kurser

Föreståndare för brandfarlig vara: Biogas – Inriktning reningsverk och deponier
13-14 oktober 2021
Plats ej bestämt (prel. Örebro). Även deltagande på distans.

Föreståndare för brandfarlig vara: Biogas – Inriktning reningsverk och deponier
8-9 december 2021
Plats ej bestämt (prel. Örebro). Även deltagande på distans.

Att utse föreståndare (föreläsning)

Denna föreläsning riktar sig till dig som har en chefsposition i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i tillståndspliktig mängd. Tillståndsplikten innebär att ni behöver utse en eller flera föreståndare för hanteringen. Vi berättar om vilka krav som ställs och vad du som ytterst ansvarig behöver känna till med avseende på föreståndarskapet. Vårt fokus ligger på verksamheter som hanterar brandfarlig gas, men denna föreläsning fungerar bra även för andra verksamheter.

Vi håller denna föreläsning efter behov, helt på distans om så önskas. Tidsåtgången är cirka 1-2 timmar inklusive frågestund.

”Tack för en bra kurs. Jag ville bara meddela att jag gjort lite stickprov på vad kursdeltagarna tyckte om kursen och ni fick HÖGA betyg! 😊

 

2020

Örebro 12-13 maj

Föreståndarkurs inriktning biogas, 13 deltagare

Örebro 19-20 maj

Föreståndarkurs inriktning fordonsgas, 5 deltagare

Örebro 9-10 september

Föreståndarkurs inriktning fordonsgas, 12 deltagare

2019

Örebro 13-14 maj

Föreståndarkurs, 13 deltagare

Visby 28-29 augusti

Föreståndarkurs, 14 deltagare

Göteborg 9-10 december

Föreståndarkurs, 11 deltagare

2018

Sundsvall Energi 29-30 augusti

Föreståndarkurs, 9 deltagare

NSVA 5-6 december

Föreståndarkurs, 8 deltagare

2017

Örebro 17 maj

Föreståndarkurs, 6 personer

NSVA Helsingborg 13 juni

Föreståndarkurs, 9 personer

NSVA Helsingborg 14 september

Gassäkerhetskurs, 16 personer

Sysav 26 september

Föreståndarkurs, 3 personer

Deltagare: Sysav och Region Gotland

Region Gotland 26 september

Föreståndarkurs

NÅRAB Örkelljunga 5 december

Föreståndarkurs

2016

Sunne 24-25 maj

Föreståndarkurs

Deltagare: Biogas Systems, Trollhättan Energi och Säffle Kommun

Sysav 24-26 februari

Föreståndarkurs 7 personer

Deltagare: Sysav och Renova

Örebro 29 februari

Föreståndarkurs, 5 personer

Deltagare: Örebro Kommun och Cleanergy AB