Vi bryr oss om både miljö och medmänniskor

Danmats miljöprofil

 

Företaget arbetar i huvudsak med miljörelaterade projekt. Miljöengagemanget finns både privat och i företaget, det ligger därför i företagets intressen att miljöarbetet håller en hög standard. Resor företas om möjligt med tåg, miljöbil (el och biogas) och endast om inget annat är möjligt med flyg. Det är företagets målsättning att inom rimliga ekonomiska ramar skapa och upprätthålla en god miljö. Målsättningen omfattar såväl arbetsmiljön som den yttre miljön som påverkas av företagets arbeten. Detta gäller inte minst då resultaten av arbetena används och slutligen i vissa fall återvinns (ex biogas).

Vi sponsrar följande föreningar och organisationer

 

  • Hand in Hand
  • Giving People
  • ECPAT – för en värld fri från barnsexhandel
  • Cancerfonden
  • Lions i Dalby
  • Dalby GIF
Giving people

Hand in Hand

”Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom.”

Giving People

”Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige”

Cancerfonden

”Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation. Cancerfondens vision är att besegra cancer.
Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva.”
  

ECPAT

”ECPAT är en barnrättsorganisation.
Det betyder att vi arbetar för varje barns rättigheter och för att det ska bli bättre för alla barn.”