Vi bryr oss om både miljö och medmänniskor

Danmats miljöprofil

Företaget arbetar i huvudsak med miljörelaterade projekt. Miljöengagemanget finns både privat och i företaget, det ligger därför i företagets intressen att miljöarbetet håller en hög standard. Resor företas om möjligt med tåg, miljöbil (el och biogas) och endast om inget annat är möjligt med flyg. Det är företagets målsättning att inom rimliga ekonomiska ramar skapa och upprätthålla en god miljö. Målsättningen omfattar såväl arbetsmiljön som den yttre miljön som påverkas av företagets arbeten. Detta gäller inte minst då resultaten av arbetena används och slutligen i vissa fall återvinns (ex biogas).

Vi sponsrar/stöder följande föreningar eller organisationer

  • BRIS
  • ECPAT – för en värld fri från barnsexhandel
  • Cancerfonden
  • Lions i Dalby
  • Dalby GIF