Mariana Fridfjell

Utbildning

Master of Science in Biology, Linköpings universitet (2002-2006), inriktning mikrobiologi och kemi.

 

Nuvarande anställning

2022-
Konsult på DANMAT AB

 

Kurser och utbildningar

– Riskhanteringsutbildning (2021)
– Introduktion till Lean, LTH (2020) 7.5p
– Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs P och U (2020)
– BAM (2018)
– Leadership training (2017)
– Fördjupningskurs i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen (2017)
– Internrevisionsutbildning (2017)
– Statistisk processanalys (2016)
– Kvalitetssäkring i produktion (2011)

 

Anställningshistorik

2010- 2022
Swedish Biogas International/Gasum
2021-2022, Sr HSEQ manager
– 2019-2021, Safety and Quality manager
– 2013-2018, Miljö- och kvalitetschef,
– 2010-2013,
Processutvecklare

2006- 2010
Tekniska Verken i Linköping AB
2008-2010, processutvecklare
– 2006-2008, laboratorietekniker

 

Professionell erfarenhet

2021-2022
HSEQ-ansvarig för biogasavdelningen i Norden (totalt 16 anläggningar). Genomfört riskbedömningar beroende på tillfälliga eller permanenta produktionsförändringar, certifieringar, lagkrav eller arbetsmiljöförbättringar. Upprätthålla frivilliga certifieringar, ink. externa revisioner. (HBK, ISCC, SPCR 120, miljötillstånd, ISO mfl). Stödja produktionen till ett säkert arbete genom riskanalyser, kommunikation, utredningar, observationshanteringssystem, rapporter, uppmuntra till förbättringar.

2019-2021
Upprätthålla frivilliga certifieringar, ink. externa revisioner och certifiering, inom miljö, kvalité och hållbarhetsområdet samt stödja produktionen till ett säkert arbete genom riskanalyser, laggenomgångar, utredningar och uppmuntra till förbättringar.

2013-2018
Upprätta och granska ledningssystem, fokus miljötillstånd, men även andra frivilliga certifieringar och interna krav. Ansvarig för nya miljöärenden, t.ex. tillståndsändringar, tillsyn. Uppsättande och utvärdering av olika nyckeltal/KPI:er.

2010-2013
Huvudfokus att övervaka och optimera befintliga biogas/biologiska processen.

2008-2010
Arbetade med utredningar inom biogasområdet så som exempelvis ny biogasproduktion, optimering och utvärdering av substrat, även grundforskning ingick i tjänsten.

2006-2008
Arbete på laboratorium, utförde kemiska och fysikaliska analyser av vatten och slam. Tillsyn och utvärdering av försöksreaktorer för biogasprojekt.